ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုအပေါ် စိန်ခေါ်မှုအများကြီးထဲက တစ်ခုသောစိန်ခေါ်မှုက မိမိကိုယ်ကို ကတိကဝတ်ပြုလုပ်တာပဲ။ အကယ်၍သာ သင့်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက သင့်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုက သင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း သင့်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအပေါ်မှာ ကတိကဝတ်ပြုနိုင်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…

One of the most challenges that come with digital transformation is truly commitment. If your digital and business processes aren’t aligned, your digital transformation won’t serve your company in the ways you’ve intended…so keep your commitment on what you are doing. openmind.com.mm

#letsopenmindtogether

Digital Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *