စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှာဆိုရင် parametric စစ်ဆေးမှုအားလုံးကို အချက်အလက်နဲ့ဆိုင်သော ဝိသေသလက္ခဏာအချို့လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီယူဆချက်တွေကို ချိုးဖောက်ခြင်းက သုတေသနရဲ့အဆုံးသတ်ကိုပြောင်းလဲစေသလို ရလဒ်များရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျာနယ်ဆောင်းပါး၊ စာတမ်းသို့မဟုတ်စာတမ်းတစ်စောင်တည်းအတွက်ဖြစ်စေ သုတေသနအားလုံးမှာ တိကျမှန်ကန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်အတွက် ဒီယူဆချက်ကိုလိုက်နာရပါမယ်။ သင့်အနေနဲ့ ယူဆချက်ကိုများများရလေလေ၊ ပိုမိုခိုင်မာမှန်ကန်လေလေ… သင်ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။

 

In statistical analysis, all parametric tests assume some certain characteristic about the data, also known as assumptions. Violation of these assumptions changes the conclusion of the research and interpretation of the results. Therefore all research, whether for a journal article, thesis, or dissertation, must follow these assumptions for accurate interpretation Depending on the parametric analysis, the assumptions vary. More you get the assumption, more deeper you verify that, more chance to get the success. that’s how it works.

openmind.com.mm

#LetsOpenmindTogether

Digital Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *