စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပုံဖေါ်တဲ့အခါမှာ မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ မေးခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ သင့်ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရမယ်၊ အလုပ်ဖြစ်လာမယ့် ဒီစီးပွားရေးအတွက် မှန်ကန်တဲ့ယူဆချက်တွေဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။

When prototyping a business, start by asking the right questions. Determine what assumptions have to be true for this business to work and design experiments to test your assumptions.

openmind.com.mm

#LetsOpenmindTogether

Digital Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *