စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်စတင်ရန် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို သင်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်…. ဒါမှသာ သင်ကပစ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ ကောင်းစွာဆက်ဆံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ စွန့်စားမှု ယူတဲ့နေရာမှာလည်း အနိမ့်ဆုံးမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်…..

To launch the new business, you need to understand the market needs. So you can communicate well with the targeted market. The risk of new business will be low.

openmind.com.mm

#LetsOpenmindTogether

Digital Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *